Creating Seven Tools

Alle der har en opgave eller en mission, må have et værktøj for at få den løst. Sådan er det også med vore private og personlige arbejdsopgaver. Vi er blevet født her på 'Jorden' for at lære, og disse lærdomme er lige så forskellige, som de mennesker vi omgås. Det er ligesom at gå i skole, hvor vi ikke alle går i samme klasse. Det med at forstå, hvad der er vores livsmål,  til det er der kun få, som har fået facitlisten. Den dybeste meningen er faktisk, at stien bliver til medens du går. 
 
Alt i universet består af vibrationer. Hvert atom, molekyle og celle har en bestemt svingningsfrekvens. Er der opstået nogle ubalancer, forstyres disse svingninger. Tilføres kroppen så de oprindelige impulser af energi og information med Creating Seven Tools, vil den selvhelbredende kraft genetableres. 
 
Creating Seven Tools er som fysiske sendere, der er blevet indkodet med specifikke energier til afbalancering af forskellige ubalancer. Årsager til ubalancer i kroppens kemiske processer kan være: bekymringer, mørke tanker, sorg og vrede. Tanker påvirker følelser, følelserne påvirker det fysiske og skaber ubalancer.
 
 Creating Seven Tools er blevet skabt for
at ændre vibrationerne i det psykiske legeme, og dermed ændre vibrationerne i den fysiske krop. Vi har ofte brug for lidt hjælp, til at overvinde nogle af livets
besværligheder og udfordringer.
Det er her at Creating Seven Tools kan gå ind som hjælp og støtte.   
 Creating Seven Tools består af krystalsand i små forseglede glasrør. Krystalsandet, som er gennemgået en alkymistisk proces, har fået indkodet fintstoflige, åndelige energier. Creating Seven Tools hjælper os på psykisk, fysisk og spirituelt niveau. 
 
Creating Seven Tools findes til alle formål, til alle forskellige kategorier, som f.eks :
 
Livacyklusser,  Sundhed,  Sanser,  Kropsorganer,  Udvikling,  Livsnøgler,        Fri vilje,  Kropssystemer,  Hverdagsliv,  Stjernetegn,  Planeter,  Kraftdyr og Alkymi.  
 
 
 
Der kan gives yderligere oplysninger om Creating Seven Tools og deres vidunderlige og helbredende virkning. 
Alle der har en opgave eller en mission, må have et værktøj for at få den løst. Sådan er det også med vore private og personlige arbejdsopgaver. Vi er blevet født her på 'Jorden' for at lære, og disse lærdomme er lige så forskellige, som de mennesker vi omgås. Det er ligesom at gå i skole, hvor vi ikke alle går i samme klasse. Det med at forstå, hvad der er vores livsmål,  til det er der kun få, som har fået facitlisten. Den dybeste meningen er faktisk, at stien bliver til medens du går.  
 
Alt i universet består af vibrationer. Hvert atom, molekyle og celle har en bestemt svingningsfrekvens. Er der opstået nogle ubalancer, forstyres disse svingninger. Tilføres kroppen så de oprindelige impulser af energi og information med Creating Seven Tools, vil den selvhelbredende kraft genetableres.  
 
Creating Seven Tools er som fysiske sendere, der er blevet indkodet med specifikke energier til afbalancering af forskellige ubalancer. Årsager til ubalancer i kroppens kemiske processer kan være: bekymringer, mørke tanker, sorg og vrede. Tanker påvirker følelser, følelserne påvirker det fysiske og skaber ubalancer.  
 
Creating Seven Tools
 
Creating Seven Tools er blevet skabt forat ændre vibrationerne i det psykiske legeme, og dermed ændre vibrationerne i den fysiske krop. Vi har ofte brug for lidt hjælp, til at overvinde nogle af livetsbesværligheder og udfordringer.
Det er her at Creating Seven Tools kan gå ind som hjælp og støtte.    
 
Creating Seven Tools består af krystalsand i små forseglede glasrør. Krystalsandet, som er gennemgået en alkymistisk proces, har fået indkodet fintstoflige, åndelige energier. Creating Seven Tools hjælper os på psykisk, fysisk og spirituelt niveau.  
 
Creating Seven Tools findes til alle formål, til alle forskellige kategorier, som f.eks: 
 
Livacyklusser,  Sundhed,  Sanser,  Kropsorganer,  Udvikling,  Livsnøgler, Fri vilje, Kropssystemer,  Hverdagsliv,  Stjernetegn,  Planeter,  Kraftdyr og Alkymi.     
 
Der kan gives yderligere oplysninger om Creating Seven Tools og deres vidunderlige og helbredende virkning. 
 
Energi-Center | Grøndalsvej 12, 5350 Rynkeby  | Tlf.: +45 6539 1272