Aurafoto

Auraens historie 

Auraens historie begynder langt tilbage i vor fortid. Illustrationer fra vore forfædre, naturfolket og fra middelalderens kristne mystik, viser auraen som en glorie eller spirituel udstråling omkring mennesket. Det som engang var forbeholdt indviede eller clairvoyante personer, er nu endelig udforsket og bevist af videnskaben. I 1891 blev det første aurafotografi taget af den amerikanske forsker Nicola Tesla. Moderne videnskabsmænd måler i dag auraen, som et elektromagnetisk felt omkring alle levende væsner. Den seneste forskning i 80-erne og 90-erne har frembragt aurafotografiet, som gør det elektromagnetiske felt omkring mennesket synligt.  

 

Hvad er aura?

Alle mennesker har en aura. Auraen er vor personlige udstråling og energi. Auraen ligger i forskellige lag omkring kroppen, men det er det elektromagnetiske felt vi ser i farver, når vi tager et aurafoto. Aurafotoet viser vore energier alt efter, hvordan vor fysiske og psykiske tilstand er, både på det bevidste og ubevidste plan. Den positive eller negative holdning du har til livet, til andre eller dig selv, vil ses gennem den energi du udstråler. 

 

Sådan tages aurafotoet 

Du lægger hænderne på en sensor, der overfører energien som udstråler fra de reflekspunkterne du har i hænderne. Impulserne måles og omsættes via computer teknik til farver, der placeres i forhold energiudstrålingen. Ud fra hvordan, hvor og hvilke farverne der er på billedet, fortæller om dine potentialer og hvilke energier du bruger, eller er i stand til at bruge. 
 

 Sådan tages aurafotoet

 

 

Sådan bruges aurafotoet
Det er interessant at se, hvordan vi ser ud i farver, fordi hver farve har sin egen vibration og dermed sin egen energi. Der tages udgangspunkt i chakra farverne, som viser om du bruger mental eller følelsesmæssig energi i den tilstand du er i.   
 
 AurafotoAurafotoAurafotoAurafoto
AurafotoAurafotoAurafotoAurafoto
 

Det man kan lære af at få taget et aurafoto, er at forstå og se at hver tanke eller handling du gør, udløser energi og vibrationer omkring dig. Disse vibrationer viser sig som farver i din aura. Dyr og sensitive mennesker mærker vibrationerne og ser derfor din aura.

 

Farvernes betydning

-Rød er farven for vitalitet og fysisk sundhed. Det er en aktiv, dynamisk energi, som skaber udfordringer. Røde mennesker viser følelser, kraft og vilje, men også vrede og aggressioner. Lidenskab og drifter er vigtige elementer i de stærke røde energier.  

 

-Orange farven der kombinerer tanke og aktiv kreativitet. Det er en kunstnerisk energi, og den bedste behandler energi. Men den viser også en manglende evne til at tage ansvar for sit eget liv. Den kan vise upålidelighed, jalousi og egoisme. 

 

-Gul fortæller om intelligens og mental styrke. Er farven let lysegul, viser den livsglæde og solskinshumør. En stærk gulbrun farve fortæller om viljekontrol og egoisme. 

 

-Grøn er harmoni, balance og centrering. Den fortæller om naturglæde, sympati, venskabsfølelse og kærlighed. Mørkegrøn kan fortælle om manglende evne til at forandre sig og materialistisk årvågenhed.

 

-Blå fortæller om indre ro, tillid, ansvarsfølelse og lederevne. I de fleste tilfælde viser blå på den maskuline side at individets kreative kanal er åben. Lysblå fortæller om religiøsitet, ydmyghed og fromhed. Indigo farven for stor indre tro på højeste åndelige plan. 

 

-Indigo viser også evnen til at overføre viden fra det ubevidste. Det er mennesker, som ved hvad clairvoyance og intuition er. Men det viser også mennesker, som søger ensomhed for at finde sin egen balance, da de er usikre og ængstelige sammen med andre mennesker. 

 

-Violet viser evnen til at åbne sig for spirituel information. Violet er farven for åndelig kreativitet og kunstneriske evner. Med stærk violet bruger personen sin energi til følelser for andre, i stedet for en egennyttig sag. Violet kan også betyde man undgår konfrontationer og søger magiske eller mystiske løsninger i stedet. 

 

-Hvid kan betyde kontakt med en højere bevidsthed. Det viser at personen har en evne til at fokusere eller koncentrere sin energi rundt i kroppen. Hvidt kan også vise stress, spændinger og flugt fra sig selv og livet. 

 

-Rosa viser universel kærlighed og uselvisk tankegang. 

 

-Turkis forener den blå og grønne farve, og viser på den maskuline side et menneske, som ønsker at kommunikere hjerte til hjerte. På den feminine side betyder det et menneske, som ønsker at udtrykke sig og fortælle om, hvad det har på hjerte.  

Energi-Center | Grøndalsvej 12, 5350 Rynkeby  | Tlf.: +45 6539 1272